website maker


PROIZVODNJA i PRODAJA
DRVENE SEČKE - BIOMASE i
DRVENOG PELETA

MEĐUNARODNI TRANSPORT i ŠPEDICIJA

Naše preduzeće se bavi otkupom drvenih trupaca i proizvodnjom biomase - drvene sečke i drvenog peleta. Firma se trudi da uz primenu najnovije tehnologije proizvede najkvalitetniju biomasu - drvenu sečku i drveni pelet uz poštovanje svih standarda uključujući i ekološke norme.
Preduzeće je registrovano i za međunarodni transport robe. Za vašu robu vršimo povoljno i potrebne usluge špedicije.

Mobirise

Drveni PELET

Kaloričnost:    18,720kJ/kg (5,2kWh/kg)
Sadržaj pepela:   < 0,7 %
Sadržaj vlage:    < 10,0 %
Gustina:  640 kg/m3
Dužina:  3,15 < L < 4,0 mm
Prečnik:  6 mm

Mobirise

Drveni PELET

Drveni pelet vrhunskog kvaliteta od probrane drvene sirovine, pakujemo na palete u džakove po 15kg u ambalažu koja je kvalitetna i čini i transport

Mobirise

Drvena SEČKA

Uz pomoć kvalitetne sirovine i vrhunskih kapaciteta za obradu, proizvodimo prvoklasnu drvenu seču.

Mobirise

Sirovina od koje pravimo

Otkupljujemo isključivo kvalitetnu drvenu sirovinu. Posedujemo sopstvene kapacitete za transport i obradu istih.

Adresa:

IV Sandzacke brigade bb
Mramorije, Priboj, Srbija


Kontakt

E-mail: kikoprom@gmail.com
Tel: +381 (0) 64 615-29-23        

Linkovi

PDV list